PROJEKT OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ
W DORZECZU ODRY I WISŁY

Nadrzędnym celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) jest ochrona przed powodzią mieszkańców dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły.
Celem POPDOW jest również wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi.

Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie Komponent 1A

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP.

Więcej informacji

Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie Komponent 1B

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania Projektu w zakresie Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły.

Więcej informacji

Międzyodrze

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP.

Więcej informacji

Projekty Unijne

Projekty unijne

Więcej informacji

 

pobierz
Dokumenty

10.05.2021

Najnowocześniejsza w Europie baza dla lodołamaczy powstanie w Szczecinie # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Budujemy "Dom dla lodołamaczy". Nowoczesny, funkcjonalny, spełniający wszystkie warunki, które powinien spełniać obiekt europejskiej klasy jeżeli chodzi o zabezpieczenie techniczne takich ...

Czytaj więcej

22.03.2021

PZŚ 1A.2 otrzymał status "NO OBJECTION" # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

17 marca 2021 roku Plan Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1A.2 " Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego etap III " ...

Czytaj więcej

22.03.2021

Aktualizacja PPNiP 1B.3/1 otzrymała "No Objection" # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W dniu 25 lutego 2021 roku aktualizacja Planu Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń 1 B.3/1 - Etap I: Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy, uzyskała status "no ...

Czytaj więcej

18.01.2021

PPNiP dla Zadania 1A.2 otrzymał "No Objection" Banku Światowego # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W dniu 18.12.2020 r. Plan Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń dla Kontraktu 1A.2 "Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego ...

Czytaj więcej

29.12.2020

Spotkanie konsultacyjne - PZŚ dla Zadania 1A.2 - webinarium # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W dniu 7 stycznia 2021 r. w godz. 17.00 ? 19.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1A.2 w formie webinarium

Czytaj więcej

10.12.2020

Umowa na dofinansowanie prac modernizacyjnych na Odrze granicznej podpisana # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Wody Polskie podpisały umowę dofinansowania z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację projektu "Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania " ...

Czytaj więcej

08.12.2020

Obwieszczenie o upublicznieniu PZŚ dla kontraktu 1A.2 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu ...

Czytaj więcej

08.12.2020

Announcement about the publication of the Environment management plan for the Contract 1A.2 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin (PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin), the Project Implementation Unit for the Odra - Vistula Flood Management Project ...

Czytaj więcej