PROJEKT OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ
W DORZECZU ODRY I WISŁY

Nadrzędnym celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) jest ochrona przed powodzią mieszkańców dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły.
Celem POPDOW jest również wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi.

Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP.

Więcej informacji

Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania Projektu w zakresie Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły.

Więcej informacji

Międzyodrze

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP.

Więcej informacji

 

pobierz
Dokumenty

25.03.2020

Aktualizacja PZŚ dla zadania 1B.3/1 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W związku ze zmianą zakresu inwestycji dla Kontraktu 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy publikujemy aktualną wersję Planu Zarządzania Środowiskiem...

Czytaj więcej

14.02.2020

Announcement about the publication of the RAP for task 1B.3/2 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

In accordance with the requirements of the World Bank (operational policy OP 4.01), the institution co-financing the implementation of the Odra - Vistula Flood Management Project, PGW Wody Polskie ...

Czytaj więcej

14.02.2020

Informacja o trwającym procesie upublicznienia PPNiP dla zadania 1B.3/2 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, PGW WP RZGW w ...

Czytaj więcej

07.02.2020

Obwieszczenie o upublicznieniu PPNiP dla zadania 1B.3/1 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, PGW WP RZGW w ...

Czytaj więcej

07.02.2020

Announcement about the publication of the RAP for task 1B.3/1 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

In accordance with the requirements of the World Bank (operational policy OP 4.01), the institution co-financing the implementation of the Odra - Vistula Flood Management Project, PGW Wody Polskie ...

Czytaj więcej

27.01.2020

Wody Polskie oraz PKP PLK zmodernizują most na Regalicy # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

27 stycznia 2020 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podpisano porozumienie na realizację zadania ? sygnatariuszami porozumienia byli przedstawiciele Wód Polskich ...

Czytaj więcej

31.12.2019

Porozumienie PKP PLK S.A. i PGW WP RZGW w Szczecinie w sprawie budowy kolejowego mostu granicznego na Odrze w Kostrzynie # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W serwisie informacyjnym money.pl opublikowano artykuł dot. porozumienia pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem ...

Czytaj więcej

31.12.2019

Dostosowanie Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1A.1 w celu dokończenia robót # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

W ramach działań, mających na celu dokończenie realizacji Zadania 1A.1 pn. ?Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego ? etap I i II?, ...

Czytaj więcej

25.11.2019

Obwieszczenie o upublicznieniu PZŚ dla zadania 1B.4/2 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego, instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny ...

Czytaj więcej