Aktualności

Agenda Konferencji

12.12.2018

Konferencja Projektowa dotycząca Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, w zakresie realizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie.

Konferencja odbędzie się dnia 12 grudnia 2018r. [środa] na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, przy ul. Cukrowej 8, 71-004 Szczecin [główny budynek, parter, sala Rady Wydziału nr 010].

Agenda Konferencji [godzina 10:00 – 16:00]

10:00 – 10:15

 

Otwarcie Konferencji – prowadzący: Michał Durka [Kierownik JRP PGW WP Zarząd Zlewni w Szczecinie] oraz Michał Kiełsznia [Zastępca Kierownika Projektu Sweco]

10:15 – 10:45

Przedstawienie zakresu oraz stanu zaawansowania realizacji Zadania 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego – etap I i II [Jakub Szczepanik Sweco]

10:50 – 11:20

Przedstawienie zakresu oraz stanu zaawansowania realizacji Zadania 1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeka Odrą. Osinów-Łubnica. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Radziszewo i Daleszewo nad rzeka Odrą w km 726+400-727+960. Modernizacja polderu Marwickiego - etap III - stacja pomp [Michał Kiełsznia, Sweco]

11:25 – 11:55

Przerwa kawowa

12:00 – 12:30

Przedstawienie zakresu oraz stanu zaawansowania realizacji Zadania 1A.3 Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza [Paulina Nachaczewska, Sweco]

12:35 – 12:55

Podsumowanie nieformalnych konsultacji społecznych dotyczących obszaru Międzyodrza [Paulina Nachaczewska, Sweco]

13:00 – 13:30

Działania przewidziane w ramach Projektu 5.4 realizowanym przez RZGW w Szczecinie, w tym planowane prace na kanale Klucz – Ustowo [Alicja Wilanowska, Sweco]

13:35 – 14:00

Przerwa kawowa

14:05 – 14:40

Dyskusja na temat wariantów proponowanych do realizacji w ramach działań przewidzianych na Międzyodrzu. Wybór wariantów do dalszych działań koncepcyjnych. [dr Krzysztof Ziarnek, Jakub Szumin]

14:45 – 15:15

Międzyodrze i jego potencjał turystyczny

15:20 – 16:00

Podsumowanie Konferencji – prowadzący: Michał Durka [Kierownik JRP PGW WP Zarząd Zlewni w Szczecinie] oraz Michał Kiełsznia [Zastępca Kierownika Projektu Sweco]

 

Wsparcie organizacyjne:
Paulina Nachaczewska [Sweco, paulina.nachaczewska@sweco.pl, 914305077]
Katarzyna Ogrodowicz [Sweco, katarzyna.ogrodowicz@sweco.pl, 914305077]