Aktualności

Zaawansowanie prac dla Zadania 1A.1

19.10.2018

Na obecnym etapie, sumaryczne zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót na wszystkich odcinkach wynosi około 20%.

Na odcinku wału Gryfino–Mniszki trwa przerwa w pracach, spowodowana sporem między Stronami w doborze technologii wykonania przegród przeciwfiltracyjnych. W chwili obecnej, Wykonawca dowozi na pobliski plac składowy materiał, który zostanie wbudowany w koronę wału, tak by osiągnąć projektową wysokość. Wykonawca do tej pory wykonał wszelkie roboty związane z przygotowaniem podłoża do rzędnej tzw. „platformy roboczej”, po której będzie poruszać się trencher czyli specjalistyczna koparka, przystosowana do wykonywania ciągłych przegród przeciwfiltracyjnych.

Na odcinku wału Marwice–Krajnik przygotowano platformę roboczą dla trenchera na długości ok. 2700 m z całkowitych 3485 m. Prace obecnie nie są prowadzone, ze względu na w/w spór w zakresie doboru technologii.

Na odcinku wałów w Chlewicach, Wykonawca również przygotował platformę roboczą dla trenchera na całej długości wałów, poza tym zahumusował już część wału, gdzie przegroda nie została zaprojektowana do wykonania. Obecnie w Chlewicach trwają prace związane z instalacją i przygotowaniem stacji mieszającej zawiesinę twardniejącą, używaną do formowania przegród przeciwfiltracyjnych, po których rozpoczęte zostaną prace właściwe czyli wykonywanie przegród w technologii wgłębnego mieszania gruntu na mokro oraz ściany szczelinowej.