Aktualności

Dostosowanie Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1A.1 w celu dokończenia robót

31.12.2019

W ramach działań, mających na celu dokończenie realizacji Zadania 1A.1 pn. „Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego – etap I i II”, koniecznych do podjęcia po odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą, prowadzone są procedury związane z wyborem nowych wykonawców. Aby zapewnić kontynuację realizacji przedmiotowych zadań zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, sporządzono aneks do PZŚ, który dostosowuje jego zapisy, uwzględniając obecny sposób realizacji zadania, stopień realizacji oraz zakres czynności do wykonania. Postanowienia zawarte w PZŚ dla Zadania 1A.1 (wraz załącznikami)  oraz  w sporządzonym Aneksie (wraz z załącznikami) są wiążące dla potencjalnych wykonawców robót mających na celu dokończenie zadań. W zawiązku z powyższym, uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej projektu można zapoznać się z kompletną dokumentacją dotyczącą Planu Zarządzania Środowiskiem dla działań związanych z podniesieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w miejscowości Chlewice oraz na wałach polderu Marwickiego.

Plan Zarządzania Środowiskiem wraz z kompletem załączników został udostępniony w zakładce Dokumentacja środowiskowa i projektowa.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:

http://bs.rzgw.szczecin.pl/zadania/zadanie-1a1/