Aktualności

Pierwsza Konferencja Projektowa

12.12.2018

PGW WP Zarząd Zlewni w Szczecinie wraz z Sweco Consulting zapraszają na Konferencję Projektową, podczas której zostaną przedstawione informacje z zakresu realizowanego projektu, w tym zadań:

  • Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego – etap I i II, 
  • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeka Odrą. Osinów-Łubnica. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Radziszewo i Daleszewo nad rzeka Odrą w km 726+400-727+960. Modernizacja polderu Marwickiego - etap III- stacja pomp
  • Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza.

Informacje na temat Konferencji:

  • Data: 12 grudnia 2018 r.
  • Godzina: 10.00 – 16.00
  • Miejsce: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Sala Rady Wydziału, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin 

Konferencja ma charakter otwarty, bezpłatny i każdy zainteresowany może wziąć w niej udział. Część spotkania przeznaczona będzie na debatę zgromadzonych uczestników.

Konferencję będzie organizowana przez firmę Sweco Consulting Sp. z o.o., pełniącą rolę Konsultanta Wsparcia Technicznego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Szczecinie.