Aktualności

Spotkania konsultacyjno - informacyjne

05.11.2018

W związku z zakończeniem prac w zakresie modelu hydrauliczno – przyrodniczego dla obszaru Międzyodrza, Sweco Consulting zaprasza na cykliczne spotkania konsultacyjno-informacyjne, które odbędą się w dniach:

08.11.2018r, 16.11.2018r, 29.11.2018r oraz 04.12.2018r 

w godzinach 13:00 – 17:00

w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie, które mieści się w budynku Rybakówki (obok targowiska) na gryfińskim Nabrzeżu Miejskim
(ul. Nadodrzańska 1, Gryfino).