Aktualności

Spotkanie konsultacyjne - PZŚ dla Zadania 1A.2 - webinarium

29.12.2020

Zgodnie z obwieszczeniem w sprawie upublicznienia projektu planu zarządzania środowiskiem dla Kontraktu 1A.2 Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik

w dniu 7 stycznia 2021 r. w godz. 17.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne ww. projektu Planu Zarządzania Środowiskiem w formie webinarium.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkie zainteresowane osoby.

Poniżej zamieszczono linki do instrukcji „krok po kroku” dołączenia do webinarium oraz link do webinarium:

Instrukcja „krok po kroku” dołączenia do webinarium – otwórz dokument

Link do Webinarium –  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE5MmE2YjItYjljZi00ZDE1LWE2NjgtODBhNjVhN2E1M2Qx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%224159b53f-84c0-4ba7-919b-998c29724721%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d