Aktualności

19.11.2019

Publication of The Final Report for task 1A.3 # Miedzyodrze

State Water Holding Polish Water would like to inform you of publishing the Final Report for 1A.3 ?Restoring natural values of Lower Odra Valley by improving the retention and flood protection ...

Czytaj więcej

21.10.2019

Upublicznienie Raportu Zamknięcia dla Zadania 1A.3 # Miedzyodrze

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie poddaje upublicznieniu Raport Zamknięcia Kontraktu 1A.3 ?Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez ...

Czytaj więcej