Kontakt

POPDOW realizowany przez PGW WP ZZ w Szczecinie

Inwestor:
PGW WP ZZ w Szczecinie

e-mail: zz-szczecin@wody.gov.pl
tel.: +48 91 44 05 126
adres: ul. Teofila Firlika 19,
              71-637 Szczecin 

Inspektor Nadzoru
Artur Biszewski
e-mail: artur.biszewski@sweco.pl
tel.: +48 537 490 004

Wykonawca - Przedstawiciel

e-mail:
tel.: 

Kierownik Projektu
Jerzy Siwicki
e-mail: jerzy.siwicki@sweco.pl
tel.: +48 693 898 979

Wykonawca - Kier. Budowy

e-mail:

POPDOW realizowany przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Inwestor:
PGW WP RZGW w Szczecinie

e-mail: projektbs@wody.gov.pl
adres: ul. Teofila Firlika 19,
              71-637 Szczecin            

 

Konsultant Wsparcia Technicznego:
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Krystyna Araszkiewicz
e-mail: krystyna.araszkiewicz@sweco.pl
tel.:+48 664 135 312

Administrator Projektu
Marta Korpyta
e-mail: marta.korpyta@sweco.pl
tel.: +48 605 071 242

 


W Biurze zaplecza budowy w Chlewicach działa Punkt Konsultacyjny, otwarty dla zainteresowanych Stron
w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w godzinach od 14:00 do 17:00.

Wprowadź poprawnie Imię i Nazwisko

Wpisz poprawny adres e-mail

Wybierz temat wiadomości

Wpisz poprawnie treść wiadomości