Zadania

Zadanie 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego – etap I i II

Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli

Cele zadania jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Chlewice przed wielkimi wodami rzeki Odry oraz wodami cofkowymi rzeki Myśli (prawobrzeżny dopływ rzeki Odry) poprzez wykonanie wału przeciwpowodziowego okalającego zabudowania miejscowości.

Modernizacja polderu Marwickiego

Celem zadania jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Marwice, Krajnik, Krzypnica oraz części miasta Gryfino i znajdujących się zakładów przemysłowych w tym: Elektrowni Dolna Odra, przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Gryfino, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i oczyszczalni ścieków o łącznej powierzchni obszaru chronionego około 1500 ha. Zadanie obejmuje dwa etapy realizacji:

  • Etap I – Krajnik – Marwice. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeka Odra Wschodnią w km 712+100 – 708+862.
  • Etap II – Mniszki – Gryfino. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą Wschodnią w km 720+935-718+850.